Celodenní cyklotrasy

Cyklotrasy na celý den

Trasa č. 1: Z Bad Birnbachu do Schärdingu a Pasova

  • Délka: cca 55 km
  • Náročnost: lehká, žádné významné stoupání.
  • Popis: Odjezd od hotelu Sternsteinhof, dále dolní částí regionu Rottal, podél Bad Griesbachu, přes Pocking a Ruhstorf až k baroknímu městu Schärding am Inn (Rakousko). Oběd v historickém hostinci a přejezd na rakouský břeh Innu a po cyklostezce do Pasova. Zpáteční cesta vlakem.
Zajímavá místa podél trasy

Barokní město Schärding am Inn: Již v mladší době kamenné bylo toto místo osídlené lidmi. V pasovských úředních dokumentech je zmiňováno poprvé r. 804 pod názvem „Scardinga“. Od 10. století bylo město centrem vlády hrabat von Vornbach-Neuburg. Ta byla v r.1160 vystřídána hrabaty von Andechs, později roku 1248 město spadlo pod nadvládu bavorských Wittelsbachů, kteří jej začlenili do obchodu se solí, bronzem, vínem, hedvábím, sklem, dřevem, obilím, soukenným zbožím a dobytkem. Právě v této době nabylo schärdingské horní a dolní náměstí své podoby.

Pasov: Krátká prohlídka tzv. „města tří řek“ Pasova spojená s návštěvou dómu, kde se nacházejí největší chrámové varhany na světě  (přes 17.000 píšťal).

Trasa č. 2: Z Bad Birnbachu do Eggenfeldenu

  • Délka: cca 45 km
  • Náročnost: lehká, žádné významné stoupání
  • Popis: Odjezd od hotelu Sternsteinhof po cyklostezce Rottal-Radweg ke skanzenu v Massingu. Podél okresního města Pfarrkirchen k přehradě v Postmünsteru a do Eggenfeldenu, kde se nachází jeden z nejkrásnějších gotických kostelů regionu Rottal, dále do Massingu. Prohlídka muzea a zastávka ve starém hostinci. Návrat vlakem.
Zajímavá místa podél trasy

Okresní město Pfarrkirchen: První zmínky o Pfarrkirchenu pod názvem „Pharrachiricha“ pocházejí již z 9. století. Místo bylo zpočátku a až do 13. století podporováno pasovskými biskupy, poté celá oblast Rottal připadla Wittelsbachům. V roce 1317 získal Pfarrkirchen právo konání trhů a v roce 1862 byl králem Maximiliánem II. povýšen na město. V roce 1550 bylo město obehnáno zdí, vodními příkopy a městskými hradbami s věžemi. Dnes je Pfarrkirchen jediným městem v Dolním Bavorsku, jehož historické jádro lze obejít podél starého opevnění. K pamětihodnostem města patří mimo jiné historické náměstí a městský farní kostel sv. Šimona a sv. Judy Tadeáše ze 14. století.

Eggenfelden: Město Eggenfelden, které se nachází uprostřed kocpovité krajiny Dolního Bavorska, leží na horním toku řeky Rott. V úředních spisech je zmiňováno poprvé až roku 1120. Vznik městského farního kostela se datuje lety 1398 - 1414.

Massing: Městys Massing an der Rott leží přímo na hranici původních bavorských vládních okresů Dolního a Horního Bavorska. Tento městys, kterému je nyní více než 600 let, je obklopen nádhernou kopcovitou krajinou Dolního Bavorska.

Muzeum selské kultury Dolního Bavorska: V létě roku 1969, v době svého založení, tvořilo muzeum několik historických stavení. Dnes si můžete pomocí dobových předmětů denní potřeby i pomocí běžného vybavení tehdejší domácnosti udělat představu o tom, jak vypadal život na statku ještě před nástupem moderních technologií a mechanizace. O šikovnosti a uměleckém nadání našich předků svědčí i selský malovaný nábytek a nádherné kroje.

« zpět