Výlet za gotickými památkami

Výlet za gotickými památkami

Městský farní kostel v Eggenfeldenu

Zmínky o městě Eggenfelden ležícím na horním toku řeky Rott pocházejí již z roku 1120. Městský farní kostel, jehož výstavba je připisována staviteli Stephanu Krumenauerovi, byl vybudován v prvních desetiletích 15. století. Na hlavním oltáři se nachází pozdně gotické sochy patronů kostela sv. Štěpána a sv. Mikoláše (kolem roku 1510). Monumentální kříž na jižní stěně vznikl kolem roku 1500.

Poutní kostel Sv. Jiljí v Schildthurnu

Poutní kostel Sv. Jiljí byl postaven kolem roku 1530, jeho věž je považována se svou výškou 78 m za nejvyšší věž vesnického kostela na světě. Už od nepaměti je zde uctíván sv. Leonard, patron sedláků, ještě dnes se zde každý rok 6. listopadu koná slavnost Leonhardiritt, při níž se žehná koním.

Gotický farní kostel v Karpfhamu

Dnešní farní kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven v letech 1453 až 1476. Naleznete zde komplexní barevnou síťovou stropní klenbu s nástropními a nástěnnými malbami. Hřbitovní kaple s pozdně gotickou klenbou je zasvěcena 14 svatým pomocníkům v nouzi.

« zpět