Návštěva klášterů

Návštěva klášterů

Klášter Niederaltteich

Klášter byl založen v roce 731 vévodou Ottilou Bavorským. Odtud byla postupně osidlována celá oblast Bavorského lesa. První významnější období rozkvětu zažil klášter za opata Gottharda von Niederaltteich (*960), který tento úřad zastával v letech 996–1022.

Klášter Metten

Benediktinské opatství založené v roce 766 patří k nejstarším klášterům. Zakladatelem byl blahoslavený Gamelbert z Michaelsbuchu, důležitou roli při založení kláštera hrál i vévoda Tassilo III. Stopy po karolinské době se nacházely v jižní pozdně středověké věži kostela. Následná přestavba v gotickém stylu byla nahrazena barokní v první třetině 18. století.

Klášter Windberg

Okolo roku 1140 přenechali hrabata von Bogen bývalý hrad na Windbergu klerikánům, aby zde založili klášter podle premonstrátských pravidel. V roce 1147 byl zřízen ženský konvent. Až do 16. století zůstal Windberg dvojím klášterem. V klášterním kostele se nachází románská křtitelnice (okolo roku 1225), která ukazuje 12 apoštolů. K největším kulturním pokladům kláštera patří jeho portály vybudované kolem 1220/30.

« zpět