Poutní kostel Sammarei

Poutní kostel Sammarei

Wallfahrtskirche SammareiJeho význam dokládají četná přízviska jako například „Bavorské Assisi“, „Dolnobavorský Wieskirche (významný poutní kostel ve Steingadenu)“ a „Německé Loreto“. Kostel se nachází u Ortenburgu a je zasvěcen Panně Marii. Vznikl z malé, dodnes zachované, dřevěné kaple a postupně se z něj stalo po Altöttingu největší poutní místo v celé pasovské diecézi.

Nad zcela zachovanou středověkou dřevěnou kaplí zřídil cisterciácký klášter v Aldersbachu v letech 1629 až 1631 nový kostel, jehož podobu vidíme dnes. Raně baroknímu interiéru kostela dominuje monumentální vyřezávaný oltář z dílny Jakoba Bendla. Více než 1.000 votivních obrazů ze čtyř století se nachází v kapli Gnadenkapelle.

« zpět