Poutní kostel Grongörgen

Poutní kostel Grongörgen

Wallfahrtskirche GrongörgenPoutní kostel Grongörgen byl vybudován v letech 1460 až 1472 premonstrátským kášterem k uctění „sv. Řehoře a sv. Leonarda“. Cenné fresky a vitráže z doby vzniku, vstupní hala a masivní západní věž s barokní kupolí propůjčují poutnímu kostelu zvláštní atmosféru.

Každý rok se zde konají o poslední říjnové neděli známé slavnosti sv. Leonarda spojené s jízdou na koni a lidovým procesím.

« zpět