Hauptmenu Service
Tiráž
Service

Tiráž

S & C Hotel GmbH & Co.
San. Sternsteinhof KG
reprezentována S & C Hotel Verwaltungs GmbH
reprezentována Geschäftsführer: Dieter K. Winkler
Brunnaderstraße 8-10
DE-84364 Bad Birnbach


Tel.: +49 (0)8563 295-0
Fax: +49 (0)8563 295-199
E-mail: mail@hotel-sternsteinhof.de
Web: www.hotel-sternsteinhof.de

Veden obchodním rejstříkem v Landshutu: HRA 6680
USt-IdNr.: DE127970168

Za obsah odpovídá dle § 55 odst. 2 RStV: Dieter K. Winkler

Autorské právo a ručení za odkazy

Vylučujeme jakékoliv ručení - zejména za případné škody nebo následky, které vznikly v důsledku používání našich webových stránek. Neručíme ani za úplnost a správnost zde uveřejněných dat. Nepřebíráme také zodpovědnost za to, že na tato data se nevztahují práva třetí strany.

Nemáme žádný vliv na obsah externích webových stránek. Odkazy na našich stránkách vedoucí k dalším stránkám byly provedeny po prohlédnutí těchto stránek. Webové stránky a jejich obsah se ovšem velice často mění. Pokud odkaz není již funkční nebo nevede k uvedenému cíli, sdělte nám to prosím – rádi tuto chybu okamžitě odstraníme. Pokud by vznikl důvod k reklamaci obsahu těchto prolinkovaných stránek, sdělte to prosím provozovateli dané webové stránky.

Veškerý obsah tohoto serveru podléhá autorským právům, zejména veškeré grafiky, fotografie, buttony a jiné designové prvky.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Veškerá data získaná prostřednictvím vaší návštěvy našich internetových stránek zpracováváme dle zákonných ustanovení, konkrétně dle Spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) a Zákona o telemédiích (TMG).

Jak zpracováváme vaše osobní údaje?

V některých místech naší internetové prezentace se vám naskytne možnost spojit se s námi. Tímto způsobem získané osobní údaje používáme pouze a jedině k účelu, za jakým nám byly poskytnuty. Osobní údaje nepředáváme třetí straně.

Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou takové informace o vaší osobě, které by mohly vést k identifikaci vaší osoby. Jedná se o správné jméno, adresu a telefonní číslo. Informace, které nemohou být spojeny s vaší skutečnou identitou (např. oblíbená internetová stránka nebo počet uživatelů na jedné stránce) nejsou osobními údaji. (Viz níže: „Jsou informace o mé návštěvě ukládány?“)

Na které údaje se ptáme?

Pokud se v rámci naší internetové prezentace vyskytne příležitost pro zadání osobních nebo firemních údajů (e-mail, jméno, adresa), je jejich poskytnutí uživatelem vždy dobrovolné. Využití všech nabízených služeb je - pokud je to technicky možné a přípustné - povoleno i bez udání výše uvedených dat resp. s udáním anonymních dat. Pokud zadáte správné údaje, umožňujete nám, abychom se o vás starali osobně a individuálně.

Jsou informace o mé návštěvě ukládány?

Při každé návštěvě našich webových stránek uživatelem jsou následující informace ukládány do protokolárního souboru na našem serveru:

  • IP adresa
  • stránka, ze které byl vyžádán soubor
  • datum, čas
  • typ prohlížeče a jeho nastavení
  • operační systém
  • stránka, kterou jste navštívili
  • přenesené množství dat
  • přístupový stav (soubor přenesen, soubor nenalezen atd.)

Z těchto dat se pak generují statistiky, které nám pomáhají, přiblížit naše webové stránky požadavkům uživatele. Získání osobních údajů následuje jen tehdy, pokud se přímo přihlásíte na naši stránku resp. pokud vstoupíte na naše stránky z nějakých osobních stránek. K předání dat třetí straně, ani částečnému, v žádném případě nedochází.

Používáte cookies?

Na našich webových stránek používáme tzv. session cookies. Data nejsou ukládána trvale. Použití časově omezených cookies souborů je výhodné v tom, že při vyplňování formulářů v naší internetové prezentaci nemusíte vždy znovu zadávat vaše osobní údaje: cookies soubory jsou po zavření prohlížeče automaticky vymazány.

Většina prohlížečů je nastavena tak, že automaticky akceptují cookies. Jejich ukládání můžete deaktivovat nebo váš prohlížeč nastavit tak, že vás informuje vždy, když je odeslán cookies soubor.

Pokud máte deaktivované cookies soubory, slouží k identifikaci osoby v průběhu související návštěvy našich stránek tzv. session ID. Na vašem počítači se neukládají žádná data. Session ID jsou po ukončení vaší návštěvy automaticky vymazány.

Poskytujeme data třetí straně?

Osobní údaje používáme k našim interním účelům k péči o zákazníky. Nepředáváme je nikdy bez vašeho souhlasu dále. Shromažďování osobních údajů stejně jako jejich předání k tomu oprávněným státním institucím a úřadům následuje pouze v rámci příslušných zákonů resp. pokud jsme k tomu zavázáni rozhodnutím soudu. Všichni zaměstnanci a spolupracovníci jsou vázáni mlčenlivostí a jsou povinni dodržovat zákonná ustanovení týkající se ochrany osobních údajů.

Jak mohu svá data přezkoušet, opravit nebo vymazat?

Dle § 34 a § 6b Spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) má každý uživatel právo získat zcela zdarma na vyžádání informace o ukládaných osobních údajích. Dále má uživatel právo podle zákonných ustanovení na opravu osobních údajů, jejich zablokování nebo smazání. V těchto případech se obraťte prosím přímo na nás. 

Mění se toto prohlášení o ochraně osobních údajů?

Na základě nových skutečností, např. v důsledku novelizace Spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG), můžeme - pokud je to nutné - aktualizovat toto prohlášení o ochraně osobních údajů.  

Google Analytics

Tato webová stránka využívá Google Analytics, statistického programu Google Inc. („Google“), který používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na vašem počítači, a vytváří analýzu používání našich stránek vaší osobou. Informace získané prostřednictvím cookies souborů o vaší návštěvě našich stránek jsou zpravidla přenášeny na server Google do USA a zde se ukládají.  

V případě aktivace anymizace IP adresy na těchto webových stránkách je vaše IP adresa Googlem ještě v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných státech smlouvy o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa přenesena na server Google v USA a zde zkrácena. Na žádost provozovatele těchto webových stránek použije Google tyto informace k tomu, aby vyhodnotil používání našich stránek vaší osobou a mohl tak vytvořit zprávu o používání webových stránek a dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu.

IP adresa získaná prostřednictvím vašeho prohlížeče programem Google Analytics není spojována s dalšími daty na serveru Google. Můžete zabránit ukládání cookies souborů, a to odpovídajícím nastavením vašeho prohlížeče; upozorňujeme vás však na to, že v tomto případě nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek. Můžete zabránit rovněž shromažďování dat získaných prostřednictvím cookies souborů a dat získaných na základě používání našich webových stránek (včetně vaší IP adresy) Googlem stejně jako zpracovávání těchto dat Googlem, a to tak, že si pod následujícím odkazem stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Tyto webové stránky používají rozšířenou verzi programu Google Analytics „_anonymizeIp()“. IP adresa je zpracovávána ve zkrácené verzi, aby se data nedala spojit přímo s vaší osobou.  

 

Technické provedení & realizace

Zur Auctores GmbH
Auctores GmbH
Amberger Straße 82
D-92318 Neumarkt

Tel.: +49 +9181 5198-0
Fax: +49 +9181 5198-200
E-mail: info@auctores.de
Web: www.auctores.de